Tuomas Laine-FrigrenNo active affiliation


Research interests

Tutkimusintressejäni ovat terveyden ja sairauden yhteiskunta- ja kulttuurihistoria, eurooppalaisten poliittisten kulttuurien tutkimus ja tieteenhistoria. Tutkimustyössäni olen keskittynyt erityisesti mielen kriiseihin osana yhteiskunnallista ja poliittista prosessia toisen maailmansodan jälkeen. Yksilöiden jokapäiväisessä elämässään kohtaamat kriisit ovat viimekädessä sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä. On tärkeää tutkia sitä, miten mielenterveys on kytkeytynyt yhteiskunnallisiin ja poliittisiin muutoksiin ja toisaalta miten yhteiskunnat ovat vaihtuvissa tilanteissa vastanneet hyvinvointiin liittyviin haasteisiin. Historiallisten prosessien tuntemus antaa välineitä tarttua tehokkaasti myös tuleviin haasteisiin.


Follow-up groups


Publications and other outputs

  
Go to first page
  
Go to previous page
  
1 of 2
  
Go to next page
  
Go to last page
  

Last updated on 2024-17-04 at 21:13