Tuomas Laine-FrigrenNo active affiliation


Research interests

Tutkimusintressejäni ovat terveyden ja sairauden yhteiskunta- ja kulttuurihistoria, eurooppalaisten poliittisten kulttuurien tutkimus ja tieteenhistoria. Tutkimustyössäni olen keskittynyt erityisesti mielen kriiseihin osana yhteiskunnallista ja poliittista prosessia toisen maailmansodan jälkeen. Yksilöiden jokapäiväisessä elämässään kohtaamat kriisit ovat viimekädessä sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä. On tärkeää tutkia sitä, miten mielenterveys on kytkeytynyt yhteiskunnallisiin ja poliittisiin muutoksiin ja toisaalta miten yhteiskunnat ovat vaihtuvissa tilanteissa vastanneet hyvinvointiin liittyviin haasteisiin. Historiallisten prosessien tuntemus antaa välineitä tarttua tehokkaasti myös tuleviin haasteisiin.


Publications and other outputs

Go to first page
Go to previous page
1 of 2
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2022-06-09 at 18:43