Mikko Jakonen


Contact search available for JYU staff members.


Active JYU affiliations


Research interests

Teoreettinen tutkimukseni politiikan teorian, filosofian ja yhteiskuntateorian parissa on tärkeää yleistä yhteiskuntatieteellistä perustutkimusta. Se hyödyttää niin alan suomalaisia kuin kansainvälisiä tutkijoita luoden uusia käsitteitä, tulkintoja ja ymmärrystä empiiristä tutkimusta ohjaavasta teoreettisista perustoista. Teoreettisella tutkimuksella on yhteydet myös yhteiskuntatieteiden tutkimusmetodologiseen kehitykseen. Lisäksi teoreettinen tutkimus ja opetus palvelee merkittävällä tavalla yhteiskuntatieteiden, taloustieteiden ja filosofian opiskelijoita aina opintojen aloittamisesta opinnäytetöiden valmistumiseen. Teoreettisen tutkimuksen tuottamat julkaisut tukevat myös yleistä yhteiskunnallista keskustelua, sekä lukevaa yleisöä joilla kiinnostavat niin menneet kuin uudet yhteiskuntateoreettiset ja filosofiset kysymykset. Työhön ja talouteen liittyvät tutkimukseni ovat tärkeitä, sillä ne tarjoavat kriittisiä ja teoreettisesti kunnianhimoisia mahdollisuuksia tehdä empiiristä tutkimusta. Niin teoreettiset kuin empiiriset työhön ja talouteen liittyvät tutkimukset hyödyttävät puolestaan monia yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tekijöitä niin yliopistoissa kuin sektoritutkimuslaitoksissa. Tutkimukseni palvelevat myös esimerkiksi eduskuntaa, puolueita, ammattiyhdistysliikettä sekä kolmannen sektorin toimijoita. Lisäksi tutkimukseni tarjoavat uusia näkemyksiä työn ja talouden muutoksista journalisteille ja näistä asioista kiinnostuneelle lukijoille.


Fields of science


Projects as Principal investigator


Projects as Team Member


Publications and other outputs

Go to first page
Go to previous page
1 of 15
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2023-01-11 at 10:34