Sari Pietikäinen


Contact search available for JYU staff members.

ORCID link: https://orcid.org/0000-0001-7381-760X


Active JYU affiliations


Research interests

Diskurssintutkijana tarkastelen merkitysten valtaa: mitä ja miten kielellä ja muilla merkitysresursseilla tehdään identiteettejä, rakennetaan rajanvetoa meidän ja muiden välille sekä luodaan, muutetaan ja haastetaan käsityksiämme ja tietojamme ympäröivästä yhteiskunnasta. Diskurssintutkimusta voi hyödyntää vallalla olevien tiedon ja käsitysten arvioinnissa ja muokkaamisessa sekä uusien toimintatapojen ja ratkaisujen luomisessa.


Fields of science


Projects as Principal investigator


Publications and other outputs

Go to first page
Go to previous page
1 of 7
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2022-11-10 at 12:17