Jaakko Hentilä


Ei aktiivista nimitystä


Aiemmat tai muut työsuhteet


Tutkimuskuvaus

Tutkin väitöskirjassani liikunnan, lihaskasvun, lihaskadon ja sen estämisen vaikutusta proteiinihomeostasiaan liittyviin solutason ilmiöihin luurankolihaksessa. Tutkimukseni lisää perustietoa lihasfysiologiasta lihaskato ja -kasvutilanteissa, jota voitaneen soveltaa lihaskadon ehkäisemisessä.


Tieteenalat


Omat asiasanat

Liikunta, Lihaskasvu, Lihaskato, Proteiinien laskostuminen,


Julkaisut


Viimeisin päivitys 2020-20-11 klo 12:37