Jaakko Hentilä


Ei aktiivista nimitystä


Tutkimuskuvaus

Tutkin väitöskirjassani liikunnan, lihaskasvun, lihaskadon ja sen estämisen vaikutusta proteiinihomeostasiaan liittyviin solutason ilmiöihin luurankolihaksessa. Tutkimukseni lisää perustietoa lihasfysiologiasta lihaskato ja -kasvutilanteissa, jota voitaneen soveltaa lihaskadon ehkäisemisessä.


Tieteenalat


Seurantakohteet


Omat asiasanat

Liikunta, Lihaskasvu, Lihaskato, Proteiinien laskostuminen,


Julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2021-09-06 klo 16:11