Miina KaarkoskiNo active affiliation


Research interests

Työni osoittaa historiantutkimuksen merkityksen nykyhetken poliittisten ja yhteiskunnallisten haasteiden ja kriisien ymmärtämisessä. Tutkimukseni selittää Euroopan poliittiseen historiaan liittyvää problematiikkaa erityisesti Euroopan integraation sekä Saksan ja Britannian poliittisen kehityksen näkökulmista. Tutkimukseni auttaa ymmärtämään, miten tapahtumien ja kriisien tekeminen poliittisiksi kysymyksiksi on vaikuttanut lähihistoriassa tehtyihin ratkaisuihin.


Projects as Principal investigator


Projects as Team Member


Publications and other outputs

Go to first page
Go to previous page
1 of 2
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2021-10-06 at 14:26