Miina KaarkoskiNo active affiliation


Research interests

Työni osoittaa historiantutkimuksen merkityksen nykyhetken poliittisten ja yhteiskunnallisten haasteiden ja kriisien ymmärtämisessä. Tutkimukseni selittää Euroopan poliittiseen historiaan liittyvää problematiikkaa erityisesti Euroopan integraation sekä Saksan ja Britannian poliittisen kehityksen näkökulmista. Tutkimukseni auttaa ymmärtämään, miten tapahtumien ja kriisien tekeminen poliittisiksi kysymyksiksi on vaikuttanut lähihistoriassa tehtyihin ratkaisuihin.


Follow-up groups


Projects as Principal investigator


Projects as Team Member


Publications and other outputs

  
Go to first page
  
Go to previous page
  
1 of 2
  
Go to next page
  
Go to last page
  

Last updated on 2024-17-04 at 21:13