Petteri Impola


Active JYU affiliations


Previous or other affiliations


Research interests

Tutkin toimijuutta ja aineetonta pääomaa säätyjärjestelmän reuna-alueilla Ruotsin suurvaltakauden (n. 1620–1720) Suomessa tarkastelemalla tietäjiä, kätilöitä ja oikeudenkäyntivaltuutettuja. Tutkimus tuottaa tietoa toimintamalleista yhteiskunnan marginaaleissa ja vasta professionalisoitumassa olevista ammateista niin arjen kuin laajemmin valtionrakennuksen kannalta. On tärkeää ymmärtää ihmisiä kautta aikain aktiivisina toimijoina tavoitteineen, keinoineen ja toisaalta rajoitteineen.


Projects as Team Member


Publications


Last updated on 2021-29-06 at 10:35