Petteri Impola


Active JYU affiliations


Previous, inactive or other affiliations


Research interests

Tutkin toimijuutta ja aineetonta pääomaa säätyjärjestelmän reuna-alueilla Ruotsin suurvaltakauden (n. 1620–1720) Suomessa tarkastelemalla tietäjiä, kätilöitä ja oikeudenkäyntivaltuutettuja. Tutkimus tuottaa tietoa toimintamalleista yhteiskunnan marginaaleissa ja vasta professionalisoitumassa olevista ammateista niin arjen kuin laajemmin valtionrakennuksen kannalta. On tärkeää ymmärtää ihmisiä kautta aikain aktiivisina toimijoina tavoitteineen, keinoineen ja toisaalta rajoitteineen.


Projects as Team Member


Publications and other outputs

Go to first page
Go to previous page
1 of 3
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2022-11-10 at 12:17