Petteri Impola


Contact search available for JYU staff members.

ORCID linkhttps://orcid.org/0000-0003-3573-519X


General descriptionActive JYU affiliations


Previous, inactive or other affiliations


Research interests

Viimeistelen väitöskirjaani 1600-luvun sääty-yhteiskunnan sosiaalisten ihanteiden reunamilla toimineista epävirallisista toimijoista: oikeudenkäyntivaltuutetuista, kätilöistä ja tietäjistä. Väitöstutkimus tuottaa tietoa toimintamalleista yhteiskunnan marginaaleissa ja vasta professionalisoitumassa olevista ammateista niin arjen kuin laajemmin valtionrakennuksen sekä sääty-yhteiskunnan dynamiikan kannalta. On tärkeää ymmärtää ihmisiä kautta aikain aktiivisina toimijoina tavoitteineen, keinoineen ja toisaalta rajoitteineen.

Lisäksi työskentelen tutkijana seuraavissa tutkimushankkeissa:

"Kielen asiantuntijat, menneisyyden tallentajat: Kaupunginkirjureiden ammattikunta, toimijuus ja kielenkäyttö Ruotsin valtakunnassa varhaismodernina aikana 1614-1714 (Kaski)"

"Parantajat ja lääkinnän monimuotoisuus 1500-1900-lukujen Suomessa"

"Yhteinen menneisyys, erilaiset tulkinnat: Bibliometrinen ja kvalitatiivinen analyysi varhaismodernista Ruotsin valtakunnasta Ruotsin ja Suomen historiografiassa 1860-2020 (Hirsu)"


Fields of science


Follow-up groups


Projects as Team Member


Publications and other outputs

  
Go to first page
  
Go to previous page
  
1 of 3
  
Go to next page
  
Go to last page
  

Last updated on 2023-11-12 at 23:38