Päivi Häkkinen


Henkilökunnan yhteystiedot saatavilla yliopiston yhteystietohausta.

ORCID-linkki: https://orcid.org/0000-0001-6616-9114


Aktiiviset JYU-affiliaatiot


Tutkimuskuvaus

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tutkimus kohdistuu oppimisympäristöihin, joissa jossa oppijat työskentelevät yksin ja yhdessä oppimistavoitteiden suunnassa ja oppimisen lähtökohtana olevia ongelmia ratkoen, tuetusti ja erilaisia välineitä ja resursseja käyttäen. Oma tutkimukseni tuottaa erityisesti tietoa teknologian yhteisöllisestä käytöstä oppimisen, ongelmanratkaisun ja arvioinnin tukena. Tutkimuksesta hyötyvät opiskelijat, opettajat, opettajankouluttajat ja muut tahot, jotka pyrkivät valjastamaan teknologiaa pedagogisesti tarkoituksenmukaiseen käyttöön ja oppimista edistävää vuorovaikutusta tukemaan.


Tieteenalat


Hankkeet, joissa vastuullinen johtaja


Hankkeet, joissa on hanketiimin jäsen


Julkaisut ja muut tuotokset

Go to first page
Go to previous page
1/11
Go to next page
Go to last page

Viimeisin päivitys 2022-11-10 klo 12:17