Päivi Häkkinen


Henkilökunnan yhteystiedot saatavilla yliopiston yhteystietohausta.

ORCID-linkkihttps://orcid.org/0000-0001-6616-9114


Yleiskuvaus

Päivi Häkkinen työskentelee professorina ja varajohtajana Koulutuksen tutkimuslaitoksessa. Hänen työnsä kohdistuu tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön alueelle, erityisesti yhteisöllisen teknologian rooliin oppimisen, ongelmanratkaisun ja arvioinnin tukena. Viime aikoina hän on tutkinut myös oppimisanalytiikan mahdollisuuksia ja virtuaalitodellisuuden lisäarvoa oppimisen näkökulmasta.


Aktiiviset JYU-affiliaatiot


Tutkimuskuvaus

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tutkimus kohdistuu oppimisympäristöihin, joissa jossa oppijat työskentelevät yksin ja yhdessä oppimistavoitteiden suunnassa ja oppimisen lähtökohtana olevia ongelmia ratkoen, tuetusti ja erilaisia välineitä ja resursseja käyttäen. Oma tutkimukseni tuottaa erityisesti tietoa teknologian yhteisöllisestä käytöstä oppimisen, ongelmanratkaisun ja arvioinnin tukena. Tutkimuksesta hyötyvät opiskelijat, opettajat, opettajankouluttajat ja muut tahot, jotka pyrkivät valjastamaan teknologiaa pedagogisesti tarkoituksenmukaiseen käyttöön ja oppimista edistävää vuorovaikutusta tukemaan.


Tieteenalat


Hankkeet, joissa vastuullinen johtaja


Hankkeet, joissa on hanketiimin jäsen


Julkaisut ja muut tuotokset

  
Go to first page
  
Go to previous page
  
1/11
  
Go to next page
  
Go to last page
  


Tutkimusaineiston toteuttamiseen osallistuja


Viimeisin päivitys 2023-06-10 klo 15:09