Erja Portegijs


Ei aktiivista nimitystä


Tutkimuskuvaus

Tutkin aktiivinen ikääntyminen ja ulkona liikkumista vanhuudessa. Tutkin myös paikkoja ja ympäristöjä, jossa ikääntyneet henkilöt ovat aktiivisia. Fyysinen ympäristö voi hankaloittaa liikkumista tai tarjota kiinnostavia käyntikohteita. Aktiivinen elämänote ja liikkuminen kodin ulkopuolella ovat keskeisiä ikääntyneiden terveyden ja toimintakyvyn säilymisen kannalta. Tutkimustulokset voidaan hyödyntää mm. yhteiskuntasuunnittelussa.


Tieteenalat


Omat asiasanat

Aktiivinen ikääntyminen; ulkona liikkuminen; elinpiiri; fyysinen ympäristö; paikkatieto; fyysinen aktiivisuus; liikkumiskyky


Hankkeet, joissa vastuullinen johtaja


Julkaisut ja muut tuotokset

Go to first page
Go to previous page
1/8
Go to next page
Go to last page


Tutkimusaineiston tekijä


Tutkimusaineiston toteuttamiseen osallistuja


Viimeisin päivitys 2021-21-08 klo 10:34