Juha Karvanen


Contact search available for JYU staff members.

Web page: http://users.jyu.fi/~jutakarv/

ORCID link: https://orcid.org/0000-0001-5530-769X


Active JYU affiliations


Previous or other affiliations


Research interests

Kehittämällä tehokkaita tutkimusasetelmia parannamme tutkimustulosten tarkkuutta, säästämme kustannuksissa ja luomme mahdollisuuksia löytää uusia syy-seuraussuhteita. Työmme tuloksia käytetään muilla tieteenaloilla, esimerkiksi lääketieteessä, biologiassa ja fysiikassa.


Fields of science


Projects as Principal investigator


Projects as Team Member


Publications

Go to first page
Go to previous page
1 of 3
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2021-15-09 at 10:37