Juha Karvanen


Contact search available for JYU staff members.

ORCID link: http://orcid.org/0000-0001-5530-769X


Active JYU affiliations


Previous or other affiliations


Research interests

Kehittämällä tehokkaita tutkimusasetelmia parannamme tutkimustulosten tarkkuutta, säästämme kustannuksissa ja luomme mahdollisuuksia löytää uusia syy-seuraussuhteita. Työmme tuloksia käytetään muilla tieteenaloilla, esimerkiksi lääketieteessä, biologiassa ja fysiikassa.


Fields of science


Projects as Principal investigator


Projects as Team Member


Publications


Last updated on 2021-27-02 at 10:34