Markku Kataja


Henkilökunnan yhteystiedot saatavilla yliopiston yhteystietohausta.

ORCID-linkki: https://orcid.org/0000-0003-2345-8682


Aktiiviset JYU-affiliaatiot


Tutkimuskuvaus

Tutkimustyöni, joka tapahtuu Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksella toimivan Complex Materials -tutkimusryhmän puitteissa suuntautuu sisäiseltä rakenteeltaan monimutkaisten kiinteiden ja virtaavien aineiden ominaisuuksiin ja käyttäytymiseen erilaisissa olosuhteissa. Tärkein työssä käytettävä kokeellinen menetelmä on röngenmikrotomografia. Tutkimustyöni sisältää myös tähän menetelmään perustuvien uusien ja tehokkaiden analyysityökalujen kehittämistä soveltavan materiaalitutkimuksen käyttöön. Tutkimuksen tuloksia sovelletaan erityisesti uusien biohajoavien materiaalien kehityksessä sekä erilaisten teollisuudessa esiintyvien käytännön ongelmien syiden selvittämisessä ja ratkaisemisessa. Työllä on suoraa ja laajaa yhteiskunnallista merkitystä liittyen mm. siirtymiseen luonnonvarojen kuluttamisesta niiden kierrätykseen perustuvaan talouteen.


Tieteenalat


Hankkeet, joissa vastuullinen johtaja


Hankkeet, joissa on hanketiimin jäsen


Julkaisut

Go to first page
Go to previous page
1/2
Go to next page
Go to last page

Viimeisin päivitys 2021-11-05 klo 23:07