Mikko Parviainen


Contact search available for JYU staff members.

ORCID link: https://orcid.org/0000-0003-2128-8173


Active JYU affiliations


Research interests

Tutkimme  epälineaaristen osittaisdifferentiaaliyhtälöiden yhteyttä stokastiseen peliteoriaan. Lineaarisessa tapauksessa vastaavalla yhteydellä on monia tunnettuja sovelluksia esimerkiksi optioiden hinnoitteluun ja osakeportfolioden hallintaan, ja se on ollut tärkeää myös useissa puhtaan matematiikan läpimurroissa. Monet reaalimaailman ilmiöt eivät kuitenkaan ole lineaarisia: tämä johtaa tarpeeseen ymmärtää epälineaarisia matemaattisia malleja ja kehittää työkaluja niiden käsittelyyn. Stokastista peliteoriaa käyttäen pystytään malleihin erityisesti lisäämään strategisesti toimivia osapuolia esimerkiksi sijoittajia.


Fields of science


Projects as Principal investigator


Publications and other outputs

Go to first page
Go to previous page
1 of 3
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2022-11-10 at 12:18