Juha Hurmalainen


No active affiliation


Research interests

Pääpaino työssäni on pääryhmien alkuaineisiin pohjautuvien radikaalien tutkimuksessa. Radikaalien sisältämien parittomien elektronien ansiosta kyseiset yhdisteet voisivat toimia täysin uudenlaisten magneettisten ja sähköä johtavien materiaalien rakennusaineina ja näin korvata nykyisin käytettäviä harvinaisia ja kalliita metalleja.


Publications and other outputs


Last updated on 2021-09-06 at 16:09