Nina Loimusalo


Contact search available for JYU staff members.


Active JYU affiliations


Research interests

Muusikon mentaaliharjoittelu on musiikin ja instrumentin harjoittelua mielessä. Tutkin millä tavalla yksilölliset erot tiedon prosessoinnissa näkyvät muusikon mentaaliharjoittelun sisällöissä ja mentaaliharjoittelun tehokkuudessa. Tutkimus tuo tietoa muusikon mentaaliharjoittelun mahdollisuuksista ja yksilöitä huomioivan näkökulman mentaaliharjoittelun käyttöön.


Publications and other outputs


Last updated on 2022-11-10 at 12:18