Tuuli Lähdesmäki


Contact search available for JYU staff members.

ORCID link: https://orcid.org/0000-0002-5166-489X


Active JYU affiliations


Previous or other affiliations


Research interests

Tuuli Lähdesmäki tutkii Euroopan tiedeneuvoston rahoittamassa EUROHERIT-hankkeessaan Euroopan unionin kulttuuriperintöpolitikkaa ja eurooppalaisen kulttuuriperinnön vaalimiseen keskittyviä EU-hankkeita. Erilaisten kriisien kanssa kamppaileva unioni pyrkii kulttuuriperintöön kohdistuvien hankkeiden avulla vaalimaan ja tuottamaan yhtenäisyyttä ja eurooppalaista identiteettiä. Vaikka kulttuurinen integraatio on unionin taloudellista ja poliittista integraatiota huomaamattomampi, se saa kriisitilanteessa yhä enemmän painoarvoa. Ajatus yhtenäisestä eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä on kaikkea muuta kuin ongelmaton. Eurooppa on ja on aina ollut hyvin monikulttuurinen. Eurooppalaisten menneisyyden tulkinnat ja käsitykset kulttuuriperinnöstä ja siitä, mikä Eurooppa ylipäätään on tai millainen sen pitäisi olla, eroavat. Kulttuuriperinnössä on kyse kertomusten tuottamisesta ja historian merkityksellistämisestä tietyllä tavalla. On tärkeää ymmärtää, että mikään asia, esine tai paikka ei ole kulttuuriperintöä automaattisesti tai itsestään. Kulttuuriperinnön tuottamisessa on kyse aina valinnoista, jotka usein sisältävät poliittisen ulottuvuuden. Kulttuuriperintöprosessien ja niihin sisältyvän politiikan ymmärtäminen ja tutkiminen on tärkeää, koska kulttuuriperinnöllä voidaan helposti sekä vahvistaa yhteisöllisyyden ja yhteen kuulumisen myönteisiä tunteita, mutta myös tuottaa rajanvetoja, ulossulkea ja nostaa esiin yksipuolisia poliittisesti latautuneita menneisyyden tulkintoja. Hankkeen tulokset hyödyttävät eri alojen tutkijoita ja kulttuuriperintökentän työntekijöitä, viranomaisia ja päättäjiä. Hanke edistää monitieteistä ja tieteidenvälistä kulttuuriperinnön tutkimusta, käsitteellistää uudella tavalla kansalliset rajat läpäiseviä tai ne ylittäviä kulttuuriperinnön merkityksiä ja teoretisoi kulttuuriperintöprosesseihin liittyvää dynamiikkaa ja valtasuhteita. Hankkeen tutkimus on tärkeää, koska se edistää kulttuuriperinnön erilaisten merkitysten ymmärtämistä, lisää kulttuuriperintöpolitiikan läpinäkyvyyttä Euroopassa ja tarjoaa teoreettisia ja käsitteellisiä välineitä kulttuuriperintöprosessien kriittiseen arviointiin. https://www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku/hlokunta/lahdesmaki https://www.jyu.fi/euroherit


Fields of science


Projects as Principal investigator


Projects as Team Member


Publications

Go to first page
Go to previous page
1 of 8
Go to next page
Go to last page


Author of research datasets


Last updated on 2021-11-05 at 23:07