Annukka Näyhä


Contact search available for JYU staff members.


Active JYU affiliations


Previous, inactive or other affiliations


Research interests

Tutkimusintressini keskittyvät tulevaisuuden biotalouteen ja sen luomiin mahdollisuuksiin etenkin metsäalalla. Asiantuntijuusaluettani ovat kestävät biopohjaiset tuotteet, palvelut ja liiketoimintamallit, samoin kuin biotalousalan yritysten muutosprosessit (erit. palveluvaltaistuminen). Tähän linkittyvät muutoksiin tarvittavat resurssit, arvonluonti sekä kilpailukyky tulevaisuudessa. Lisäksi olen kiinnostunut näihin liittyvistä ennakointitarpeista. Tutkimukseni tuo tietoa biotalousalan toimijoille, samoin kuin laajemminkin yhteiskunnallisille toimijoille luotaessa askelmerkkejä kohti kokonaisvaltaista kierrätystaloutta.


Fields of science


Projects as Principal investigator


Projects as Team Member


Publications and other outputs

Go to first page
Go to previous page
1 of 2
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2022-11-10 at 12:19