Mariana Siljamäki


Contact search available for JYU staff members.

ORCID link: https://orcid.org/0000-0002-7985-0168


Active JYU affiliations


Previous or other affiliations


Research interests

Liikuntapedagogiikan väitöskirjatutkimuksessani (2013) tarkastelin, miten tanssi voidaan nähdä kulttuurikasvatuksena. Tutkimusaihe liittyi sekä tanssipedagogiikkaan että lisääntyneeseen keskusteluun monikulttuurisuudesta ja kulttuurien välisistä eroista ja samanlaisuuksista. Vuosina 2015-2016 olin mukana Erasmus-hankkeessa, (IRIS), jossa tarkasteltiin rasismia ja syrjintää liikunnassa ja urheilussa. Tanssipedagogiikka ja koulujen nykyisissä opetussuunnitelmissa painotettu kehollisuus ovat myös keskeisiä tutkimusaiheitani, joista olen kirjoittanut tutkimusartikkeleita. Olen tutkijana laajassa, Suomen Akatemian rahoittamassa ArtsEqual-tutkimushankkeessa vuoteen 2020 saakka(hankenumero 293199). ArtsEqual-hankkeessa on yhteensä kuusi tutkimusryhmää, joista kuulun Arts@School-ryhmään. Se kohdistaa huomionsa siihen, miten taide voi tukea tasa-arvoisia mahdollisuuksia oppimiseen ja osallistumiseen suomalaisissa kouluissa. Tutkimusryhmän johtajana toimii professori Eeva Anttila Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta. Tutkimuksen keskeisenä lähtökohtana on tukea uuden perusopetuksen opetussuunnitelman jalkautumista ja käytännön toteutusta liittyen yhteisöllisyyteen, toiminnalliseen oppimiseen, tasa-arvoon sekä yhdenvertaisuuteen ja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. ArtsEqual-tutkimushankkeessa tutkin myös mm. kinesteettistä/kehollista kielenopetusta ja sitä, millä tavalla sitä voidaan hyödyntää koulun monikulttuuristen ryhmien opetuksessa.


Fields of science


Publications

Go to first page
Go to previous page
1 of 2
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2019-11-11 at 09:32