Susanna Niiranen


Contact search available for JYU staff members.

ORCID link: https://orcid.org/0000-0002-4993-4459


Active JYU affiliations


Previous, inactive or other affiliations


Research interests

Ranskankielinen väitöskirjani keskiaikaisista trubaduureista on monipuolistanut kuvaa keskiajasta, keskiajan naisista ja kielialueesta nimeltään Oksitania. Se on saanut huomioita niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin ja poikinut useita tieteellisiä artikkeleita ja esiintymispyyntöjä laajemmallekin yleisölle. Olen konsultoinut eri tahoja (mm. kansainvälisiä kirjailijoita ja muusikoita) muinaisoksitaanin kielessä, keskiranskassa ja trubaduurikulttuuriin liittyvissä seikoissa ylipäätään. Kirjojen, levyjen ja konserttiohjelmien kautta tutkimustyöni tulokset ovat levinneet myös akateemisen alan ulkopuolelle. Keskiaikaista lääkintää koskevia tutkimuksiani on julkaistu monissa kansainvälisissä julkaisuissa. Ne ovat poikineet yhteistyötä muiden historiantutkijoiden, mutta myös muiden tieteenalojen, mm. farmakologien kanssa. Olen toiminut asiantuntijana tutkimusryhmälle, joka etsii tutkimuskohteita vanhoista lääkekasveista. Kolmas aihepiiri, jota tutkin Oxfordin yliopistossa 2015-2016, on Jagellojen dynastia ja Katariina Jagellonica. Se tarkastelee Jagelloja uudesta näkökulmasta ja määrittelee dynastian käsitettä keskiajan ja uuden ajan alun kontekstissa, mistä tulee varmasti olemaan hyötyä keille tahansa, jotka käyttävät dynastian käsitettä. Aiheen tiimoilta minulla on ollut yhteistyötä mm. Turun linnan ja Puolan suurlähetystön kanssa. Yhteydenottoja aiheesta on tullut niin toimittajilta, tietokirjailijoilta, sukututkijoilta, opiskelijoilta kuin lukion opettajilta ja historian oppikirjan tekijöiltä.


Fields of science


Projects as Team Member


Publications

Go to first page
Go to previous page
1 of 6
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2022-16-08 at 11:47