Kaisa Jokiranta


Ei aktiivista nimitystä


Aiemmat tai muut työsuhteet


Tutkimuskuvaus

Väitöskirjassani tutkin argumentaation käyttöä ohjauksen ja oppimisen välineenä yläkoulun fysiikan opetuksessa. Tarkastelen oppilaiden argumentaatiotaitojen kehittymistä ja argumentaation vaikutusta sisältötiedon oppimiseen kahden vuoden pitkittäistutkimuksella. Tutkimukseni aikana kehitän myös harjoituksia ja työtapoja argumentaation integroimiseksi perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden mukaiseen fysiikan opetukseen suomalaisissa yläkouluissa.


Tieteenalat


Hankkeet, joissa on hanketiimin jäsen


Julkaisut


Viimeisin päivitys 2020-17-08 klo 05:36