Anna Karjalainen


Ei aktiivista nimitystä


Tutkimuskuvaus

Ympäristömme kemikalisoituminen aiheuttaa haitallisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle. Työssäni kehitän menetelmiä vaikutusten tunnistamiseen ja riskien arviointiin kompleksisissa vuorovaikutteisissa ympäristöissä hyödyntäen laskennallisia ja menetelmällisiä malleja, bioindikaattoreita sekä -testejä. Työ palvelee kemikalisoitumisen riskien hallintaa.


Tieteenalat


Julkaisut ja muut tuotokset

Go to first page
Go to previous page
1/3
Go to next page
Go to last page


Tutkimusaineiston tekijä


Viimeisin päivitys 2022-25-02 klo 14:11