Leena MikkolaNo active affiliation


Research interests

Työyhteisön vuorovaikutuksen tutkimus auttaa ymmärtämään, miksi meillä on joskus sietämättömiä työpäiviä ja mitä niille voi tehdä. Tutkimukseni muistuttaa, etteivät ongelmat palaudu ”persooniin” tai ”henkilökemiaan”, vaan kyse on tavasta olla vuorovaikutuksessa ja tulkita sitä.


Fields of science


Publications

Go to first page
Go to previous page
1 of 4
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2020-10-11 at 01:28