Maiju Peura


Henkilökunnan yhteystiedot saatavilla yliopiston yhteystietohausta.

ORCID-linkki: https://orcid.org/0000-0002-8423-6349


Aktiiviset JYU-affiliaatiot


Aiemmat, ei-aktiiviset tai muut työsuhteet


Tutkimuskuvaus

Selvitän eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen mahdollisuuksia säilyttää luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja talousmetsissä. Lisäksi tutkin kuinka yhteiskunnalle tärkeät puuntuotantotulot voitaisiin maksimoida mahdollisimman pienin ekologisin haitoin.


Hankkeet, joissa on hanketiimin jäsen


Julkaisut


Viimeisin päivitys 2022-01-01 klo 10:35