Tommi Jantunen


Active JYU affiliations


Previous, inactive or other affiliations


Research interests

Tutkimukseni käsittelee erityisesti suomalaisen viittomakielen rakenteessa ja käytössä ilmeneviä säännönmukaisuuksia, joita lähestyn korpusaineiston ja erilaisten teknologioiden avulla. Tutkimuksestani saatua tietoa voidaan käyttää suoraan esimerkiksi viittomakielen opetuksessa ja se hyödyttää myös viittomakielisen yhteisön pyrkimystä tehdä viittomakieliä tunnetuksi yhtenä vähemmistökielityyppinä muiden kielten joukossa. Lisätietoja, ks. http://users.jyu.fi/~tojantun.


Fields of science


Projects as Principal investigator


Publications

Go to first page
Go to previous page
1 of 5
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2021-11-05 at 23:07