Juha LaakkonenNo active affiliation


Previous or other affiliations

Juha Laakkonen, Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Jyväskylä), Doctoral Student (employment relationship)
Juha Laakkonen, Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Jyväskylä), Doctoral Student


Research interests

Käänne teollistumiseen oli yksi merkittävimmistä yhteiskunnallisista muutoksista 1800-luvun aikana. Tutkimusaiheeni on tärkeä, koska se avaa uudenlaisia tulkintoja suomalaisesta teollistumisesta varhaismodernin ja modernin aikakauden murroksessa. Tutkimuksella saavutetaan lisäksi uutta tietoa niukasti tutkituista yrityksien informaatioverkostoista.


Last updated on 2020-17-08 at 05:45