Päivi Valli


Contact search available for JYU staff members.

ORCID link: https://orcid.org/0000-0003-0014-2319


Active JYU affiliations


Research interests

Tutkimukseni liittyvät kiinteästi luokanopettajakoulutukseen ja yleisesti perusopetuksen ilmiöiden tutkimiseen, esim. oppimisympäristöt ja digitaalisuus. Tutkimukseni tarkastelevat opettajankoulutuksen ja opettajan ammatissa toimimisen yhteyksiä ja tavoitteena on kehittää yliopistokoulutusta pysymään kehityksen kärjessä.


Fields of science


Publications and other outputs

Go to first page
Go to previous page
1 of 2
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2022-11-10 at 12:20