Kari Ilmonen


Contact search available for JYU staff members.


Active JYU affiliations


Research interests

Tutkimuksissani käsittelen kulttuurin ja kulttuuriperinnön henkisiä, sosiaalisia ja taloudellisia merkityksiä paikan ja alueen näkökulmasta. Tutkimus avaa näköaloja kulttuurin ja kulttuuriperinnön hyödyntämiseen henkisen hyvinvoinnin edistämisessä ja taloudellisen toimeliaisuuden kehittämisessä.


Projects as Principal investigator

Genius Loci matkailukirjanen kulttuuriperintöreiteistä
Centre for Economic Development, Transport and the Environment of Ostrobothnia
01/03/2020-30/09/2020
Paikallista kulttuuriperintöä hyödyntävi
Centre for Economic Development, Transport and the Environment of Ostrobothnia
01/08/2016-30/06/2019


Publications

Go to first page Go to previous page 1 of 4 Go to next page Go to last page

Last updated on 2019-11-11 at 09:19