Åsa Palviainen


Yleiskuvaus

Olen professori Ruotsin kielen laitoksella Jyväskylän yliopistossa, Suomessa. Suoritin tohtorintutkinnon Yleisestä kielitieteestä Göteborgin yliopistossa, Ruotsissa, vuonna 2001, ja siirryin Suomeen vuonna 2003. Minulle myönnettiin dosentuuri Jyväskylän yliopistossa vuonna 2007, ja minut nimitettiin professoriksi vuonna 2012.

Jag är professor i svenska språket vid Institutionen för språk- och kommunikationsstudier vid Jyväskylä universitet, Finland. Jag avlade min doktorsexamen i allmän lingvistik vid Göteborgs universitet 2001 och flyttade till Finland 2003. Jag blev utnämnd till docent vid Jyväskylä universitet 2007 och utsågs till professor 2012.


Aktiiviset JYU-affiliaatiot


Aiemmat, ei-aktiiviset tai muut työsuhteet


Tutkimuskuvaus

Tutkimusintresseihini ovat monikieliset ja digitaaliset perhekielenkäyttökäytännöt osana perhekielen politiikan (FLP) tutkimusaluetta, diskurssianalyysi (neksusanalyysi), monikielisyys ja L2-opetus ja oppiminen (erityisesti ruotsi Suomessa) sekä kielelliset ja koulutuspoliittiset kysymykset ja diskurssit.

Mina forskningsintressen inkluderar flerspråkiga och digitala familjespråkspraktiker som en del av forskningsfältet familjespråkspolitik (FLP), medierad diskursanalys (nexusanalys), flerspråkighet och L2-undervisning och -inlärning (särskilt av svenska i Finland) i förskola och skola, samt frågor och diskurser kring språk- och utbildningspolitik.


Tieteenalat


Seurantakohteet


Omat asiasanat

Perheen kielipolitiikka; digitaalinen viestintä; kielen oppiminen ja opettaminen; monikielisyys; diskurssianalyysi; neksusanalyysi


YSO-asiasanat


Hankkeet, joissa vastuullinen johtaja


Julkaisut ja muut tuotokset

  
Go to first page
  
Go to previous page
  
1/5
  
Go to next page
  
Go to last page
  

Viimeisin päivitys 2024-17-04 klo 21:14