Paul-Erik KorvelaNo active affiliation


Research interests

Tutkin poliittisen käsitteistön muutoksia. Ilmiöt kuten sota, terrorismi tai demokratia ovat täysin riippuvaisia siitä mitä niihin katsotaan sisältyvän. Käsitteiden sisällöstä käydään poliittista kamppailua. Tutkimukseni auttaa ymmärtämään esimerkiksi nykyisten konfliktien ja 'kriisien' luonnetta.


Publications


Last updated on 2019-11-11 at 09:14