Tommi Auvinen


Contact search available for JYU staff members.

ORCID link: http://orcid.org/0000-0002-7866-8583


Active JYU affiliations


Previous or other affiliations

Tommi Auvinen, Open University (University of Jyväskylä), Part-Time Teacher
Tommi Auvinen, School of Business and Economics (University of Jyväskylä), University Teacher


Research interests

Tutkimukseni on tärkeää organisaatiomuutoksen, strategian jalkauttamisen sekä johtajuuden eri haasteiden parissa toimiville. Hyödynnän tutkimuksissani erityisesti narratiivisia menetelmiä, jotka mahdollistavat valtasuhteiden, arvojen ja asenteiden sekä rationaliteettien näkyväksi tekemisen.


Projects as Team Member

Eettinen henkilöstöjohtaminen luovan toiminnan tukijana kasvuyrityksissä 2017-2019
Collin, Kaija
Finnish Work Environment Fund
01/03/2018-28/02/2020


Publications

Go to first page
Go to previous page
1 of 3
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2019-11-11 at 09:22