Tommi Auvinen


Contact search available for JYU staff members.

ORCID link: https://orcid.org/0000-0002-7866-8583


Active JYU affiliations


Previous, inactive or other affiliations


Research interests

Tutkimukseni on tärkeää organisaatiomuutoksen, strategian jalkauttamisen sekä johtajuuden eri haasteiden parissa toimiville. Hyödynnän tutkimuksissani erityisesti narratiivisia menetelmiä, jotka mahdollistavat valtasuhteiden, arvojen ja asenteiden sekä rationaliteettien näkyväksi tekemisen.


Fields of science


Projects as Team Member


Publications and other outputs

Go to first page
Go to previous page
1 of 6
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2023-23-05 at 14:18