Sari Hämäläinen


Contact search available for JYU staff members.


No active affiliation


Research interests

Tutkimukseni tarkoituksena on kartoittaa tekijöitä, jotka vaikuttavat pk-yritysten osallistumiseen metsäbiojalostamoverkostoihin. Tutkimuksen tuloksena saadaan tietoa pk-yritysten roolista metsäbiojalostamoverkostoissa, joten tulosten avulla voidaan tukea pk-yritysten verkostoitumista ja kumppanuuksien kehittämistä.


Fields of science


Follow-up groups


Publications and other outputs


Last updated on 2024-17-04 at 21:14