Mikko Myllymäki


Contact search available for JYU staff members.

ORCID link: https://orcid.org/0000-0002-0263-0917


Active JYU affiliations


Research interests

Tutkimuksen kohteena ovat koulutusteknologian ratkaisut ja niiden varaan rakentuvat modernit oppimisympäristöt. Uutta teknologiaa hyödyntävät ratkaisut sekä niihin liittyvät käytänteet ja tutkimus ovat laadukkaan koulutuksen kannalta olennaisia. Tutkimus auttaa koulutuksen järjestäjää tarjoamaan opiskelijoiden yksilölliset tarpeet huomioivia koulutusratkaisuja. Käytännössä tämä tarkoittaa ajan ja paikan suhteen joustavaa opetusta, jossa yhdistyvät perinteinen lähiopetus ja moderni etäopetus. Tutkimus edesauttaa esimerkiksi töissä käyvien tai kaukana opiskelupaikasta asuvien opiskelijoiden mahdollisuuksia opetukseen osallistumiseen.


Fields of science


Personal keywords

Koulutusteknologia, Etäopetus, IoT, Sulautetut laitteet, Älykäs teollisuus, Teollisuus 4.0, Digitalisaatio,


Keywords (YSO)


Projects as Team Member

Go to first page
Go to previous page
1 of 2
Go to next page
Go to last page


Publications and other outputs

Go to first page
Go to previous page
1 of 4
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2022-11-10 at 12:22