Mikko Myllymäki


Contact search available for JYU staff members.

ORCID link: http://orcid.org/0000-0002-0263-0917


Active JYU affiliations


Previous or other affiliations

Mikko Myllymäki, Kokkola University Consortium Chydenius (University of Jyväskylä), Project Researcher
Mikko Myllymäki, Faculty of Information Technology (University of Jyväskylä), Doctoral Student


Research interests

Tutkimuksen kohteena ovat koulutusteknologian ratkaisut ja niiden varaan rakentuvat modernit oppimisympäristöt. Uutta teknologiaa hyödyntävät ratkaisut sekä niihin liittyvät käytänteet ja tutkimus ovat laadukkaan koulutuksen kannalta olennaisia. Tutkimus auttaa koulutuksen järjestäjää tarjoamaan opiskelijoiden yksilölliset tarpeet huomioivia koulutusratkaisuja. Käytännössä tämä tarkoittaa ajan ja paikan suhteen joustavaa opetusta, jossa yhdistyvät perinteinen lähiopetus ja moderni etäopetus. Tutkimus edesauttaa esimerkiksi töissä käyvien tai kaukana opiskelupaikasta asuvien opiskelijoiden mahdollisuuksia opetukseen osallistumiseen.


Fields of science


Keywords (YSO)


Projects as Team Member

Collaborative and Distributed Virtual Environment with Learning Analytics
Hakala, Ismo
Centre for Economic Development, Transport and the Environment of Central Finland
01/11/2017-31/03/2021
From project to education
Hakala, Ismo
Centre for Economic Development, Transport and the Environment of Central Finland
01/11/2020-31/08/2023
SmartCampus
Hakala, Ismo
Centre for Economic Development, Transport and the Environment of Central Finland
01/01/2015-31/12/2017
WinIT - Women in IT
Hakala, Ismo
Centre for Economic Development, Transport and the Environment of Central Finland
01/08/2020-31/12/2022


Publications

Go to first page
Go to previous page
1 of 2
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2019-11-11 at 09:17