Mikko Myllymäki


Contact search available for JYU staff members.

ORCID linkhttps://orcid.org/0000-0002-0263-0917


Active JYU affiliations


Research interests

Tutkimuksen kohteena ovat koulutusteknologian ratkaisut ja niiden varaan rakentuvat modernit oppimisympäristöt. Uutta teknologiaa hyödyntävät ratkaisut sekä niihin liittyvät käytänteet ja tutkimus ovat laadukkaan koulutuksen kannalta olennaisia. Tutkimus auttaa koulutuksen järjestäjää tarjoamaan opiskelijoiden yksilölliset tarpeet huomioivia koulutusratkaisuja. Käytännössä tämä tarkoittaa ajan ja paikan suhteen joustavaa opetusta, jossa yhdistyvät perinteinen lähiopetus ja moderni etäopetus. Tutkimus edesauttaa esimerkiksi töissä käyvien tai kaukana opiskelupaikasta asuvien opiskelijoiden mahdollisuuksia opetukseen osallistumiseen.


Fields of science


Follow-up groups


Personal keywords

Koulutusteknologia, Etäopetus, IoT, Sulautetut laitteet, Älykäs teollisuus, Teollisuus 4.0, Digitalisaatio,


Keywords (YSO)


Projects as Team Member

  
Go to first page
  
Go to previous page
  
1 of 2
  
Go to next page
  
Go to last page
  


Publications and other outputs

  
Go to first page
  
Go to previous page
  
1 of 4
  
Go to next page
  
Go to last page
  

Last updated on 2024-17-04 at 21:14