Johanna Ärje


No active affiliation


Previous or other affiliations


Research interests

Vesistöissä elävien pohjaeläinten populaatioita seuraamalla voidaan arvioida vesistöjen ekologista tilaa ja tarvetta korjaustoimille. Näytteiden tunnistaminen on kallista, minkä vuoksi tutkimuksessa on kehitetty koneellista tunnistamismenetelmää. Lisäksi tutkitaan, kuinka paljon epävarmuutta ekologisiin tila-arvioihin sisältyy


Projects as Team Member


Publications


Last updated on 2021-09-06 at 16:10