Johanna Ärje


Ei aktiivista nimitystä


Aiemmat tai muut työsuhteet


Tutkimuskuvaus

Vesistöissä elävien pohjaeläinten populaatioita seuraamalla voidaan arvioida vesistöjen ekologista tilaa ja tarvetta korjaustoimille. Näytteiden tunnistaminen on kallista, minkä vuoksi tutkimuksessa on kehitetty koneellista tunnistamismenetelmää. Lisäksi tutkitaan, kuinka paljon epävarmuutta ekologisiin tila-arvioihin sisältyy


Hankkeet, joissa on hanketiimin jäsen


Julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-09-06 klo 16:10