Pekka Korhonen


No active affiliation


Previous, inactive or other affiliations


Research interests

Kysymys on selkeä ja siihen voi selkeästi vastata. Olen maailmanpolitiikan professori ja tutkin yhtäältä niitä kansainvälispoliittisia prosesseja, joita nykymaailmassa on meneillään, ja toisaalta sitä käsitteellistä historiaa, jonka avulla nykyiset prosessit voi järkevästi mieltää laajemmassa perspektiivissä. Pidän tutkimuksiani varsin tärkeinä paitsi Suomen kaltaiselle maalle, jonka kohtuullisen pienenä toimijana on jatkuvasti tarkkailtava mitä kansainvälisessä ympäristössä tapahtuu, myös Keski-Suomen alueelle, jolle olisi varsin kohtalokasta, jos alan asiantuntemus keskittyisi vain Helsingin alueelle. Se vetäisi aihepiiristä kiinnostuneita opiskelijoita myös pois Keski-Suomesta.Tutkimusteni kohderyhmä on kolmenlainen. Artikkelieni ja kirjojeni suora kohdeyleisö on suomalainen ja kansainvälinen tutkijayhteisö, sekä muu asiasta lukemaan kiinnostunut väestö. Julkaisen suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, japaniksi ja kiinaksi, joten tämä piiri on jokseenkin laaja. Tällä sektorilla pidetään yllä jyväskyläläisen ja suomalaisen tutkimuksen tasoa ja mainetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Toinen kohderyhmä ovat ennen kaikkea Jyväskylän mutta myös muiden yliopistojen opiskelijat, keväästä 2017 alkaen myös Keski-Suomen lukioiden opiskelijat. Olen luennoinut henkilökohtaisesti paitsi Suomessa, myös Saksassa, Japanissa ja Kiinassa, sekä rakentanut vuodesta 2000 lähtien lukuisia verkkokursseja, joita on käytetty useimmissa suomalaisissa yliopistoissa. Vuonna 2017 aloitetaan yhteistyö myös lukiotason verkkokurssien muodossa. Valtio-oppi ja sen sisällä maailmanpolitiikka on suosittu sivuaine, joka on hyödyllinen hyvin monen alan pääaineopiskelijalle kansainvälispoliittisten tilanteiden ja niiden muutosten ymmärtämiseksi. Maailmanpolitiikkaa voi opiskella myös erillisenä opintokokonaisuutena, jos ei ole muuten valtio-opista kiinnostunut. Sen suorittajia on myös jatkuvasti. Kolmas kohderyhmä ovat tavalliset kansalaiset, joita asiantuntemukseni koskettaa pääosin tiedotusvälineiden haastattelujen kautta. Olen antanut kysyttäessä haastatteluja moniin eri sanoma- ja aikakauslehtiin sekä radioon, harvemmin televisioon. Koska luennoille osallistuminen on vapaata, on erityisesti maailmanpolitiikan luennoillani istunut ajoittain myös kiinnostuneita jyväskyläläisiä.


Fields of science


Projects as Principal investigator


Publications

Go to first page
Go to previous page
1 of 5
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2021-31-12 at 10:42