Jan Lundell


Contact search available for JYU staff members.

ORCID link: https://orcid.org/0000-0003-0396-4537


Active JYU affiliations


Research interests

Kemian opetuksen ja oppimisen tutkimuksemme keskittyy tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen soveltamiseen, kokeellisuuteen ilmiölähtöisessä oppimisessa ja laaja-alaiseen luonnon ilmiöiden ymmärtämiseen. Tutkimuksemme ovat tyypillisesti kehittämistutkimuksissa, joissa mielekkäällä ja innostavalla tavalla haastetaan oppimaan kemiaa eri koulutusasteilla. Tuloksia hyödynnetään laajasti kemian aineenopettajien koulutuksessa. Molekyylitason tutkimuksemme keskittyy valon ja aineen vuorovaikutukseen. Tavoitteenamme on ymmärtää, miten näkyvän valon ja lämpösäteilyn avulla voidaan muokata molekyylien rakenteita ja ohjata kemiallisia reaktioita haluttuun suuntaan. Tietoa tarvitaan muun muassa älykkäiden materiaalien suunnittelussa, ilmastonmuutoksen ymmärtämisessä ja kemiallisten teollisuusprosessien optimoinnissa ja analytiikassa.


Fields of science


Projects as Principal investigator


Projects as Team Member


Publications

Go to first page
Go to previous page
1 of 3
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2019-11-11 at 09:24