Jan Lundell


Contact search available for JYU staff members.

ORCID linkhttps://orcid.org/0000-0003-0396-4537


Active JYU affiliations


Research interests

Kemian opetuksen ja oppimisen tutkimuksemme keskittyy tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen soveltamiseen, kokeellisuuteen ilmiölähtöisessä oppimisessa ja laaja-alaiseen luonnon ilmiöiden ymmärtämiseen. Tutkimuksemme ovat tyypillisesti kehittämistutkimuksissa, joissa mielekkäällä ja innostavalla tavalla haastetaan oppimaan kemiaa eri koulutusasteilla. Tuloksia hyödynnetään laajasti kemian aineenopettajien koulutuksessa. Molekyylitason tutkimuksemme keskittyy valon ja aineen vuorovaikutukseen. Tavoitteenamme on ymmärtää, miten näkyvän valon ja lämpösäteilyn avulla voidaan muokata molekyylien rakenteita ja ohjata kemiallisia reaktioita haluttuun suuntaan. Tietoa tarvitaan muun muassa älykkäiden materiaalien suunnittelussa, ilmastonmuutoksen ymmärtämisessä ja kemiallisten teollisuusprosessien optimoinnissa ja analytiikassa.


Fields of science


Follow-up groups


Personal keywords

LUMA, STEM, STEAM, chemical education, chemistry education, chemistry, spectroscopy, computational chemistry, chemistry teacher education, inquiry based learning, inquiry based science education, molecular modelling, active learning, interactive learning, phenomenon based learning, ICT in chemistry, animation, simulation, physical chemistry, chemistry education, sustainability, informal learning, non-formal learning, assessment, evaluation, citizen science, science education, climate change education


Keywords (YSO)


Projects as Principal investigator


Projects as Team Member


Publications and other outputs

  
Go to first page
  
Go to previous page
  
1 of 5
  
Go to next page
  
Go to last page
  

Last updated on 2024-17-04 at 21:14