Maritta Hännikäinen


Ei aktiivista nimitystä


Tutkimuskuvaus

1.EMOTIONAALINEN HYVINVOINTI PIENTEN LASTEN PÄIVÄKOTIRYHMISSÄ: OSALLISTUMINEN, SOSIAALISET SUHTEET JA OPETTAJAN ROOLI YHTEISESSÄ TOIMINNASSA Hankkeessa tutkitaan yksi - kolmevuotiaiden lasten emotionaalista hyvinvointia pienten lasten päiväkotiryhmissä ja kasvattajien toimintaa hyvinvoinnin edistäjänä. Hankkeeseen sisältyy useita osatutkimuksia, kuten hoito, kasvatus ja opetus hyvinvoinnin näkökulmasta, opettajan syli hyvinvoinnin tarjoajana, emootioiden, sosiaalisten suhteiden ja kognitioiden yhteen nivoutuminen erilaisissa toiminnoissa, laulun, soiton ja tanssin tuoma yhteinen riemu ja leikissä ilmenevä hyvinvointi. Aineisto kerättiin kahdessa päiväkotiryhmässä soveltaen etnografisia menetelmiä. Otteeltaan hanke on laadullinen ja kuvaileva. Hankkeella vaikutetaan pienten lasten emotionaaliseen hyvinvointiin päiväkodissa, tuodaan uutta tietoa käytännön kasvatustyöhön ja kasvattajien koulutukseen sekä osallistutaan pienten lasten kodin ulkopuolista kasvatusta koskevaan keskusteluun. 2. EUROOPPALAISEN VARHAISKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMIEN, LAADUN JA VAIKUTTAVUUDEN ANALYYSI (CARE) CARE-tutkimushanke kohdistuu varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmien ja laadun sekä varhaiskasvatuksen vaikuttavuuden arviointiin Euroopassa. Utrechtin yliopiston koordinoimassa hankkeessa on mukana 11 maata. Suomesta mukana on Jyväskylän yliopisto. Hankkeen tavoitteena on kehittää näyttöön perustuva ja kulttuuriset erot huomioiva eurooppalainen kehys varhaiskasvatuksen tavoitteiden, laadun ja opetussuunnitelmien arvioinnille varhaiskasvatuksen laadun ja vaikuttavuuden edistämiseksi. Osatutkimukset sisältävät mm. opetussuunnitelma-analyysin maakohtaisista ohjaavista dokumenteista ja käytännöistä eri ikäryhmille (0-6-vuotiaat), aiemmin kerättyjä laajoja pitkittäistutkimusaineistoja hyödyntävän määrällisen analyysin varhaiskasvatuksen vaikuttavuudesta lasten kehitykseen, vuorovaikutuksen ja kasvatuskäytäntöjen laadun havainnointitutkimuksen ja varhaiskasvatuksen koettua laatua ja päätöksentekoa koskeva kysely vanhemmille, varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja päätöksentekijöille. Hankkeen tavoitteena on lisätä vanhempien, kasvattajien ja opettajien sekä opettajankouluttajien ja päätöksentekijöiden tietämystä varhaiskasvatuksen laadun indikaattoreista ja laadun merkityksestä lapsen kehitykselle ja hyvinvoinnille. CARE-tutkimushanke kohdistuu varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmien ja laadun sekä varhaiskasvatuksen vaikuttavuuden arviointiin Euroopassa. Utrechtin yliopiston koordinoimassa hankkeessa on mukana 11 maata. Suomesta mukana on Jyväskylän yliopisto. Hankkeen tavoitteena on kehittää näyttöön perustuva ja kulttuuriset erot huomioiva eurooppalainen kehys varhaiskasvatuksen tavoitteiden, laadun ja opetussuunnitelmien arvioinnille varhaiskasvatuksen laadun ja vaikuttavuuden edistämiseksi. Osatutkimukset sisältävät mm. opetussuunnitelma-analyysin maakohtaisista ohjaavista dokumenteista ja käytännöistä eri ikäryhmille (0-6-vuotiaat), aiemmin kerättyjä laajoja pitkittäistutkimusaineistoja hyödyntävän määrällisen analyysin varhaiskasvatuksen vaikuttavuudesta lasten kehitykseen, vuorovaikutuksen ja kasvatuskäytäntöjen laadun havainnointitutkimuksen ja varhaiskasvatuksen koettua laatua ja päätöksentekoa koskeva kysely vanhemmille, varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja päätöksentekijöille. Hankkeen kautta lisätään vanhempien, kasvattajien ja opettajien sekä opettajankouluttajien ja päätöksentekijöiden tietämystä varhaiskasvatuksen laadun indikaattoreista ja laadun merkityksestä lapsen kehitykselle ja hyvinvoinnille.


Julkaisut

Go to first page
Go to previous page
1/6
Go to next page
Go to last page

Viimeisin päivitys 2019-11-11 klo 09:27