Juha Munnukka


Contact search available for JYU staff members.

ORCID link: https://orcid.org/0000-0002-2960-2350


Active JYU affiliations


Research interests

Tutkimukseni käsittelee mm. kuluttajakäyttäytymistä ja markkinointiviestintää eri kulutusympäristöissä. Tutkimukseni tuo uutta tietoa kuluttajien käyttäytymisestä erityisesti digitaalisessa ympäristössä, mikä auttaa organisaatioita kehittämään markkinointia ja asiakassuhteiden hallintaa.


Fields of science


Publications

Go to first page
Go to previous page
1 of 3
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2021-11-05 at 23:07