Antti Vallius


No active affiliation


Research interests

Kuvan ja tilallisen kuulumisen välisten suhteiden tutkimus on tärkeää tarkasteltaessa ihmisten paikkasuhteiden rakentumisia jatkuvasti muuttuvissa ja monipuolistuvissa yhteiskunnissa. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää muun muassa maisemahallinnossa sekä ympäristö- ja kaupunkisuunnittelussa.


Projects as Team Member


Publications


Last updated on 2020-14-01 at 10:50