Sari Kuuva


No active affiliation


Previous, inactive or other affiliations


Research interests

Tutkimuksessani olen keskittynyt erityisesti taiteen, tunneilmaisun ja tunnekokemuksen suhteeseen. Viime vuosina olen työskennellyt suomalaisten mielisairaalamuistoja käsittelevässä tutkimushankkeessa Muistoihin kaivertuneet tilat ja tutkinut mielisairaaloiden potilastaidetta. Keskeisiä teemojani mielisairaalataiteen tutkimuksessa ovat olleet uskonnollisuus, henkisyys, luontokuvasto, omakuvat ja värit.


Fields of science


Follow-up groups


Personal keywords

Art history, Visual art and culture, Emotions, Religiousness and spirituality in art, Experiencing art, Relationship between art and psychology, Art of psychiatrist patients, Cultural study on mental health, Health, Wellbeing, Concept of symbol


Projects as Principal investigator


Publications and other outputs

  
Go to first page
  
Go to previous page
  
1 of 4
  
Go to next page
  
Go to last page
  

Last updated on 2024-17-04 at 21:15