Heta Marttinen


Henkilökunnan yhteystiedot saatavilla yliopiston yhteystietohausta.

ORCID-linkki: https://orcid.org/0000-0002-8736-9585


Ei aktiivista nimitystä


Aiemmat, ei-aktiiviset tai muut työsuhteet


Tutkimuskuvaus

Tarkastelen tutkimuksessani, millä tavoin sosiaalista mediaa ja siihen kytkeytyvää teknologiaa hyödynnetään ja representoidaan 2000-luvulla ilmestyneessä kotimaisessa lasten- ja nuortenkirjallisuudessa. Lähtökohtana on havainto siitä, ettei sosiaalinen media ole lapsille ja nuorille suunnatussa kirjallisuudessa läsnä vain tarinamaailman sisäisenä, henkilöhahmoille ja tapahtumille alisteisena elementtinä, vaan se vaikuttaa huomionarvoisella tavalla kirjallisen kerronnan keinoihin ja kerronnan rakenteeseen. Arkielämästä tuttujen mediailmiöiden ja niiden käytänteiden hyödyntäminen kirjallisina keinoina paitsi toimii tarttumapintana ja mahdollistaa lukijan samastumisen, myös dramatisoi viime vuosikymmenten sosiaalisen, kommunikatiivisen ja kulttuurisen muutoksen sekä yhteiskunnassa tapahtuneen medioitumisen.


Tieteenalat


YSO-asiasanat


Hankkeet, joissa vastuullinen johtaja


Hankkeet, joissa on hanketiimin jäsen


Julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2022-11-10 klo 12:23