Eva Malessa


Yleiskuvaus

2019-    Tutkin väitöskirjassani aikuisten lukutaidottomien ja vähän koulutettujen maahanmuuttaneiden teknologia-avusteista suomen kielen ja lukutaidon oppimista.

2018-2019 Toimin projektitutkijana AllRead-hankkeessa (https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/82412 )

2018-    Kielikampuksen VeriRyhmän, eli verenluovuttajaryhmän yhteyshenkilö


Aktiiviset JYU-affiliaatiot


Aiemmat, ei-aktiiviset tai muut työsuhteet


Tutkimuskuvaus

Digitaalisen lukutaidon oppimispelin testaus ja osallistava yhteissuunnittelu maahanmuuttajien aikuiskoulutuksen opettajien kanssa

Väitöskirjatutkimukseni tarkoituksena oli alun perin testata tiettyä Jyväskylän yliopiston ReadAll- ja AllRead-hankkeen puitteessa kehitettyä lukemaan oppimiseen tarkoitettua digitaalista oppimispeliä. Testaajina olisivat toimineet aikuiset suomen kielen ja lukutaidon oppijat. Pandemian vuoksi luokkahuonekokeilu oli mahdotonta käynnistää syksyllä 2020.
Tutkimukseni fokus siirtyi sovelluksen arviointiin ja jatkokehittämiseen opettajien kanssa. Ohjaavana lähestymistapana toimii osallistava suunnittelu. Tämä tutkimus tarjoaa myös ajankohtaista tietoa teknologian käytöstä, sen hyödyistä ja haitoista aikuisten perusopetuksessa, ennen pandemiaa ja pandemian aikana.

Luku- ja kirjoitustaidon opettajat pelasivat oppimispeliä omilla mobiililaitteillaan ja antoivat palautetta ja parannusehdotuksia. Kerätty aineisto koostuu kirjallisista pelaamispäiväkirjoista ja suullisista verkkohaastatteluista. Vaikka aineistona on tiettyyn oppimispeliin liittyvät kokemukset, tutkimukseni tarkoituksena on tuottaa laajemmin sovellettavia suosituksia aikuisille vähänkoulutetuille maahanmuuttajille suunnattujen digitaalisten oppimisympäristöjen ja -pelien (jatko)kehittämiseen.
Lisäksi tätä tietoa voidaan hyödyntää Jyväskylän yliopiston toistaiseksi vain tutkimuskäytössä olevan Professori Pörröpää ja Lukukupla- oppimispelin muokkaamisessa. Ensisijaisesti lapsille suunniteltu oppimispeli soveltuisi jatkossa näin myös aikuisten maahanmuuttajien opetukseen tukien ja tehostaen aikuisten lukutaidon mekaanista ja merkityksellistä harjoittelua suomen kielellä.Tieteenalat


Seurantakohteet


Omat asiasanat

Aikuiskoulutus; Maahanmuttanut opiskelija; LESLLA; Koulutusteknologia; Oppimispelit; Käytettävyys; Osallistuva suunnittelu; Suomi toisena kielenä; Luku-ja kirjoitustaito


Julkaisut ja muut tuotokset


Tutkimusaineiston tekijä


Viimeisin päivitys 2024-15-07 klo 12:30