Hanna-Kaisa Pekkarinen


Contact search available for JYU staff members.

LinkedIn address: https://www.linkedin.com/in/hanna-kaisa-pekkarinen-6548961b9/


General description

Toimin yliopistonopettajana Koulutusjohtamisen instituutissa, jossa vastaan kasvatus- ja koulutusalan johtajien täydennyskoulutuskokonaisuudesta. Toimin myös jatkuvan oppimisen koordinaattorina Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa. 

Lukuvuonna 2023-24 toimin vastuuopettajana seuraavissa koulutuksissa:

  • Koulutusjohtamisen perusopinnot
  • Hallintaa ja hyvinvointia kasvatus- ja koulutusalan johtajille
  • HYMY - Hyvinvointia muuttuvassa toimintaympäristössä kasvatus- ja koulutusalan johtajille
  • Johdetaan yhdessä - JYK live
  • Opetushallinnon opintojakso KTK0006
  • Tukea tuen järjestäjille (TTJ6)


Active JYU affiliations


Fields of science


Follow-up groups


Projects as Team Member

Go to first page
Go to previous page
1 of 3
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2023-07-09 at 17:20