Anna-Maija Ylä-Mattila


Henkilökunnan yhteystiedot saatavilla yliopiston yhteystietohausta.

ORCID-linkki: https://orcid.org/0000-0002-3774-0315


Aktiiviset JYU-affiliaatiot


Aiemmat tai muut työsuhteet


Tutkimuskuvaus

Terrorismi aiheuttaa monenlaisia yhteiskunnallisia haasteita, erityisesti yhteiskunnan joutuessa eri ääriliikkeiden terrorismin kohteeksi samanaikaisesti. Yksi haasteista liittyy siihen, miten puhumme terrorismista yhteiskunnassa. Arjessa tuntuu, että tekijät ovat pääroolissa niin uutisissa kuin muissakin keskusteluissa. Uhrit ja heidän omaisensa ovat niitä, jotka kärsivät terrorismista eniten, ja siksi onkin tähdellistä tutkia, millaisessa asemassa he tosiasiassa ovat yhteiskunnallisessa keskustelussa. Puhutaanko eri ääriliikkeiden uhreista samalla tavalla? Ennen kaikkea, kuka tai mikä nähdään uhrina? Näiden kysymysten valossa tarkastelen väitöstutkimuksessani saksalaista yhteiskunnallista keskustelua, joka liittyy NSU-uusnatsisoluun sekä Berliinin Breitscheidplatzin joulumarkkinoille vuonna 2016 tehtyyn iskuun. Aineistoon lukeutuu niin poliittisia puheita, uutisartikkeleita kuin myös sosiaalista mediaa. Lähestyn aihetta kielitieteen näkökulmasta, ja tutkimuksen teoreettis-metodologisena taustana käytänkin kriittistä diskurssintutkimusta, joka soveltuu yhteiskunnallisten aiheiden kriittiseen kielelliseen tarkasteluun.


Tieteenalat


Omat asiasanat

Kielentutkimus; diskurssintutkimus; terrorismi; Saksa


Hankkeet, joissa vastuullinen johtaja


Viimeisin päivitys 2021-04-03 klo 10:34