QCD-aine äärimmäisissä olosuhteissa


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 346567


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 240 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2024


Tiivistelmä

Tässä teoreettisen fysiikan projektissa tutkitaan äärimmäisen tiheää ydinainetta, jota odotetaan syntyvän erittäin suurissa tiheyksissä jotka saavutetaan nykyisissä ja lähitulevaisuuden hiukkaskiihdytinkokeissa. Tutkimme hiukkastörmäyksiä jotka ovat sensitiivisiä ytimen rakenteelle alueessa, jossa tiheydet ovat niin suuria kuin luonnossa ylipäätään on mahdollista: kvanttikenttäteoreettiset epälineaariset ilmiöt rajoittavat tiheyden kasvua suurilla energioilla. Projektin tavoitteena on selvittää tarkkojen teoreettisen laskujen ja fenomenologisten sovellusten pohjalta tällaisen erittäin tiheän ydinaineen olomuodon ominaisuudet. Lisäksi selvitämme, muodostuuko tätä ydinaineen olomuotoa nykyisten hiukkaskiihdyttimien energioilla. Tärkeänä osana projektia on myös valmistautua uuteen ydin- ja hiukkasfysiikan aikakauteen joka alkaa vuosikymmen lopussa Yhdysvaltoihin rakennettavan elektroni-ionikiihdyttimen valmistuessa.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2022-18-11 klo 12:54