Teoreettisia työkaluja atomiydinten harvinaisten hajoamisten ja pimeän aineen tutkimiseen (tutkimuskulut)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 345869


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 159 969,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2023


Tiivistelmä

Neutriinoton kaksoisbeetahajoaminen (0νββ) sekä pimeä aine ovat fundamentaalisen fysiikan kaksi suurta haastetta, joiden havaitseminen mullistaisi fysiikan ymmärryksemme. Signaali 0νββ-hajoamisesta johtaisi läpimurtoon alkeishiukkasten kuvailussa, ja tarjoaisi perustavanlaatuista tietoa neutriinojen luonteesta, niiden massasta ja alkuperästä. Neutriinojen ominaisuuksia voidaan tutkia myös tarkastelemalla yksöisbeetahajoamista, joka on keskiraskaissa ja raskaissa ytimissä yhä tänäkin päivänä yksi ydinrakenteen selvittämättömistä ongelmista. Ydinrakennetutkimus tarjoaa myös tärkeän mahdollisuuden pimeän aineen tutkimukseen. Vaikka pimeän aineen uskotaan muodostavan suuren osan maailmankaikkeuden massasta, sen koostumuksesta tai alkuperästä ei ole tietoa. Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää kaksoisbeetahajoamisen, yksöisbeetahajoamisen, sekä pimeän aineen teoreettista tarkastelua ja saavutetuilla tuloksilla odotetaan olevan huomattavaa tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikutusta.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-18-09 klo 11:04