Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien osaamisen kehittäminen (KOKKO)


Main funder

Funder's project number: OKM/128/523/2020


Funds granted by main funder (€)

  • 34 380,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/09/2021

Project end date: 31/12/2023


Summary

Hankkeen tavoitteena on kehittää ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien osaamista, jotta heillä on valmiuksia toimia digitalisoituvissa ja yhteisöllisissä toimintaympäristöissä. Samalla he kehittävät oman korkeakoulun pedagogisia käytäntöjä ja toimintamalleja.
Tavoitteet
Tavoitteena on syventää osaamista digitaalisin ja yhteisöllisiin toimintaympäristöihin seuraavin osaamistavoittein :
1.Vertaisoppimista mallintamalla ja hyödyntämällä sitä laajemmin korkeakouluissa(vertaisoppiminen)
2.Tuottamalla osaamista ja työkaluja vuorovaikutuksellisen ohjauksen ja opetuksen toteuttamiseen digitaalisessa
oppimisympäristössä (digiopetus- ja ohjaustyökalut)
3.Korkeakoulutuksen kehittäjien ja kouluttajien pedagogisen asiantuntijuuden ja verkostojen kehittäminen koulutuksen
avulla, ja tämän kehittymisen tutkimus.
4.Rakentamalla jatkuvan oppimisen pedagogista mallia osaamisperustaisesti (jatkuvan oppimisen pedagogiikka)
5.Vahvistamalla ymmärrystä korkeakouluyhteisön hyvinvoinnista, sitä vahvistavista ja haastavista tekijöistä huomioiden
hyvinvoinnin sisältöjä pedagogisessa kehittämisessä (hyvinvoiva korkeakouluyhteisö)
6.Tutkimalla ja kehittämällä malleja pedagogisen johtamisen käytännöistä opetuksen ja hallinnon rajapinnassa
(pedagoginen johtaminen)


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Last updated on 2022-06-07 at 12:45