ÄLYKÄS SENSORI- JA TUOTANTOAUTOMAATIOTEKNOLOGIA
ESISELVITYSHANKE KIP-ALUEELLA


Main funder

Funder's project number: 173/1201/2021, AKKE011


Funds granted by main funder (€)

  • 12 802,20


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/08/2021

Project end date: 28/02/2022


Summary

Euroopan vihreä siirtymä, digitalisaatio ja uudet teknologiat muuttavat yritysten tapaa toimia sekä asetta-vat uusia vaatimuksia toimintaprosesseille. Jotta yritykset voivat vastata näihin haasteisiin täytyy näistä uusista mahdollisuuksista nostaa tietoisuutta niin alueen kehittäjäorganisaatioissa kuin yrityksissä. Tämä osaaminen tulee myös huomioida uuden työvoiman koulutuksessa, jotta niitä voidaan käyttää ja kehittää edelleen yrityksissä.

Nyt esitettävä esiselvityshanke keskittyy teollisuusprosessien arvoketjussa erityisesti KIP-alueen jalosta-vaan teollisuuteen, mutta nämä samat tarpeet ovat olemassa arvoketjun muissakin osissa, kuten kaivoste-ollisuudessa.

Tuloksena saadaan valittujen teollisuusyritysten tarpeet älykkään ympäristömittauksen suhteen sekä ke-hittämiskohteet, kehittämiskohteet robotisaation hyödyntämiseen ja koulutusohjelmien sisältövaatimuk-sia, tarpeita yritysten koulutukseen sekä koulutus- ja kehittäjäorganisaatioiden osaamistarpeiden kuvaus.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)

Contact person (yes/no): Yes


Primary responsible unit


Last updated on 2023-01-02 at 06:32