ÄLYKÄS SENSORI- JA TUOTANTOAUTOMAATIOTEKNOLOGIA
ESISELVITYSHANKE KIP-ALUEELLA


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 173/1201/2021, AKKE011


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 12 802,20


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.08.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä: 28.02.2022


Tiivistelmä

Euroopan vihreä siirtymä, digitalisaatio ja uudet teknologiat muuttavat yritysten tapaa toimia sekä asetta-vat uusia vaatimuksia toimintaprosesseille. Jotta yritykset voivat vastata näihin haasteisiin täytyy näistä uusista mahdollisuuksista nostaa tietoisuutta niin alueen kehittäjäorganisaatioissa kuin yrityksissä. Tämä osaaminen tulee myös huomioida uuden työvoiman koulutuksessa, jotta niitä voidaan käyttää ja kehittää edelleen yrityksissä.

Nyt esitettävä esiselvityshanke keskittyy teollisuusprosessien arvoketjussa erityisesti KIP-alueen jalosta-vaan teollisuuteen, mutta nämä samat tarpeet ovat olemassa arvoketjun muissakin osissa, kuten kaivoste-ollisuudessa.

Tuloksena saadaan valittujen teollisuusyritysten tarpeet älykkään ympäristömittauksen suhteen sekä ke-hittämiskohteet, kehittämiskohteet robotisaation hyödyntämiseen ja koulutusohjelmien sisältövaatimuk-sia, tarpeita yritysten koulutukseen sekä koulutus- ja kehittäjäorganisaatioiden osaamistarpeiden kuvaus.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2022-18-01 klo 15:27