Tulevaisuuden polku - UNESCO -hanke


Main funder

Funder's project number: 24/741/2021


Funds granted by main funder (€)

  • 2 270,47


Funding program


Project timetable

Project start date: 02/06/2021

Project end date: 31/12/2022


Summary

Hanke vahvistaa kulttuurista ja kielellistä sekä laaja-alaista osaamista kansainvälisessä toiminnassa, pääpainona erilaiset kulttuurit ja tasa-arvo.
Hankkeen avulla voidaan tarjota oppilaille ja opiskelijoille yhdenvertaisia mahdollisuuksia omaksua maailmankansalaisuuteen liittyviä tietoja, taitoja ja arvopohjaa monialaisen oppimiskokonaisuuksien/virtuaalisten luokkaretkien myötä. Hankkeen aikana kehitetään kestävää virtuaalista kansainvälistä yhteistyötä, jonka alustana toimii kansainvälisesti palkittu suomalainen oppimis- ja opetusalusta, Lyfta. Tuotetaan yhteistyössä UNESCO -kouluverkoston kanssa FoE -näyttely globaalikasvatuksen/YK:n AGENDA 2030 teemoista.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2022-09-09 at 09:52