Tulevaisuuden polku - UNESCO -hanke


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 24/741/2021


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 2 270,47


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 02.06.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2022


Tiivistelmä

Hanke vahvistaa kulttuurista ja kielellistä sekä laaja-alaista osaamista kansainvälisessä toiminnassa, pääpainona erilaiset kulttuurit ja tasa-arvo.
Hankkeen avulla voidaan tarjota oppilaille ja opiskelijoille yhdenvertaisia mahdollisuuksia omaksua maailmankansalaisuuteen liittyviä tietoja, taitoja ja arvopohjaa monialaisen oppimiskokonaisuuksien/virtuaalisten luokkaretkien myötä. Hankkeen aikana kehitetään kestävää virtuaalista kansainvälistä yhteistyötä, jonka alustana toimii kansainvälisesti palkittu suomalainen oppimis- ja opetusalusta, Lyfta. Tuotetaan yhteistyössä UNESCO -kouluverkoston kanssa FoE -näyttely globaalikasvatuksen/YK:n AGENDA 2030 teemoista.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2022-09-09 klo 09:52